Загальні збори акціонерів є найвищим органом управління, що визначає стратегію та основні напрямки розвитку компанії.

Виконавчим органом є Правління, яке здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Правлінню безпосередньо підпорядковані наступні функціональні підрозділи – дирекції:

 • Дирекція зі страхування;
 • Дирекція з перестрахування
 • Дирекція з врегулювання збитків;
 • Фінансова дирекція;
 • Дирекція з розвитку;
 • Юридична дирекція;
 • Господарчо-адміністративна дирекція.

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ВІДСУТНІ

42

Менеджмент

Персонал компанії вільно володіє українською, російською та англійською мовами, спеціалісти мають престижну вищу освіту, додатково, освітні фахові дипломи, а також постійно підвищують кваліфікацію, у тому числі і за кордоном.

Керівництво компанії та ведучі спеціалісти у різні роки мали можливість пройти навчання з основ авіаційного страхування та стажуватися у Лондоні за запрошенням авторизованих брокерів Lloyd’s.

На чолі з Головою Наглядової Ради, к.т.н. Непочатовою Ларисою Михайлівною, топ-менеджмент компанії також значну увагу приділяє науковій роботі.

Топ-менеджери компанії:

 • мають високу професійну кваліфікацію;
 • мають високий рівень етичних норм;
 • застосовують інноваційні принципи менеджменту;
 • злагоджені у діях та гнучкі у прийнятті рішень;
 • амбіційні та прагнуть до саморозвитку.

Image of confident businessmen handshaking at meeting

Інформація про власників та схематичне зображення структури власності АТ СК «БУСІН» станом на 01.01.2024р.

Завантажити файл pdf (861kb)

Завантажити файл p7s.zip (750 kb)

 

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу АТ СК «БУСІН» станом на 13.12.2023р.

Завантажити файл (87 kb)