Загальні збори акціонерів є найвищим органом управління, що визначає стратегію та основні напрямки розвитку компанії.

Виконавчим органом є Правління, яке здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Правлінню безпосередньо підпорядковані наступні функціональні підрозділи – дирекції:

 • Дирекція зі страхування;
 • Дирекція з перестрахування
 • Дирекція з врегулювання збитків;
 • Фінансова дирекція;
 • Дирекція з розвитку;
 • Юридична дирекція;
 • Господарчо-адміністративна дирекція.

42

Менеджмент

Персонал компанії вільно володіє українською, російською та англійською мовами, спеціалісти мають престижну вищу освіту, додатково, освітні фахові дипломи, а також постійно підвищують кваліфікацію, у тому числі і за кордоном.

Керівництво компанії та ведучі спеціалісти у різні роки мали можливість пройти навчання з основ авіаційного страхування та стажуватися у Лондоні за запрошенням авторизованих брокерів Lloyd’s.

Керівництво компанії та ведучі спеціалісти у різні роки мали можливість пройти навчання з основ авіаційного страхування та стажуватися у Лондоні за запрошенням авторизованих брокерів Lloyd’s.

На чолі з Головою Наглядової Ради, к.т.н. Непочатовою Ларисою Михайлівною, топ-менеджмент компанії також значну увагу приділяє науковій роботі.

Топ-менеджери компанії:

 • мають високу професійну кваліфікацію;
 • мають високий рівень етичних норм;
 • застосовують інноваційні принципи менеджменту;
 • злагоджені у діях та гнучкі у прийнятті рішень;
 • амбіційні та прагнуть до саморозвитку.

Image of confident businessmen handshaking at meeting

Інформація про власників та схематичне зображення структури власності АТ СК «БУСІН» станом на 03.06.2021р.

Завантажити файл (663 kb)