АТ СК “БУСІН” щорічно проводить за допомогою незалежних фінансових аналітиків стрес-тестування. Стрес-тестування дає змогу визначити, чи зможе страховик зберігати платоспроможність, якщо виникатимуть серйозні потрясіння на фінансовому ринку.

Стрес-тести враховують останні напрацювання Європейського Комітету з нагляду за страхуванням та пенсійним забезпеченням. Важливість проведення таких заходів, як стрес-тестування, визнана провідними країнами світу і для України є показником наближення до європейських стандартів.

Стресові події:

 1. Зменшення на 30% ринкової вартості акцій, які перебувають у лістингу на фондовій біржі, що включені до складу активів балансу.
 2. Зменшення на 40% ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу, що включені до складу активів балансу.
 3. Зниження на 10 % цін на облігації підприємств, що включені до складу активів балансу.
 4. Підвищення обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25%.
 5. Зниження обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25%.
 6. Зниження ринкових цін на нерухомість на 25%.
 7. Збільшення загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхування на 30% (для страховиків, що здійснюють таке страхування).
 8. Збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним страхуванням здоров’я) на 40% (для страховиків, що здійснюють таке страхування).
 9. Збільшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорів медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), на 10% (для страховиків, що здійснюють таке страхування).
 10. Збільшення рівня смертності для кожної вікової групи на 15% (для страховиків, що здійснюють страхування життя).
 11. Зменшення рівня смертності для кожної вікової групи на 20% (для страховиків, що здійснюють страхування життя).
 12. Збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання травматичних ушкоджень, функціональних розладів здоров’я на 35% у перший рік дії договорів страхування та збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання травматичних ушкоджень, функціональних розладів здоров’я на 25% протягом наступних років дії договорів страхування (для страховиків, що здійснюють страхування життя). 

Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 31.12.2022

Звіт щодо ключових ризиків та результатів стрес-тестування (pdf)

Звіт про перевірку достатності резервів збитку (pdf)

Звіт про оцінку адекватності страхових зобов’язень (pdf)

Карта ризиків (pdf)

Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 31.12.2021

Звіт щодо ключових ризиків та результатів стрес-тестування (pdf)

Звіт про перевірку достатності резервів збитку (pdf)

Звіт про оцінку адекватності страхових зобов’язень (pdf)

Карта ризиків (pdf)

Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 31.12.2020

«Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, компанія є чутливою до ризиків зміни обмінного курсу іноземних валют відносно гривні. Причому у разі послаблення гривні платоспроможність навіть зростає. Хоч цей ризик і відноситься до системних (тобто не підлягає впливу з боку компанії), дієвим може бути скорочення строків врегулювання страхових випадків. Чутливість компанії до інших ризиків є низькою або мізерною.При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.»

Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 31.12.2019

«Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, компанія є чутливою до ризиків зміни обмінного курсу іноземних валют відносно гривні. Причому у разі послаблення гривні платоспроможність навіть зростає. Хоч цей ризик і відноситься до системних (тобто не підлягає впливу з боку компанії), дієвим може бути скорочення строків врегулювання страхових випадків. Чутливість компанії до інших ризиків є низькою або мізерною.При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.»

Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 31.12.2018

«Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, компанія є чутливою до ризиків зміни обмінного курсу іноземних валют відносно гривні. Причому у разі послаблення гривні платоспроможність навіть зростає. Хоч цей ризик і відноситься до системних (тобто не підлягає впливу з боку компанії), дієвим може бути скорочення строків врегулювання страхових випадків. Чутливість компанії до інших ризиків є низькою або мізерною. При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.»

 Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 31.12.2016

«Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, компанія є чутливою до ризиків зміни обмінного курсу іноземних валют відносно гривні. Але в середньостроковій перспективі ці ризики можна вважати мізерними, оскільки вірогідність значного зміцнення гривні майже відсутня, а от у разі послаблення гривні платоспроможність навіть зростає. При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.»

 Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 31.12.2015

«Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, рівень розглянутих ризиків компанії є мізерним і не потребує застосування заходів щодо зменшення їх впливу. При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.»

 Результати проведеного стрес-тестування АТ СК “БУСІН” станом на 30.06.2014

«Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, помітними і найбільшими за розміром є ризики зміни обмінного курсу іноземних валют відносно гривні. Але в середньостроковій перспективі ці ризики можна вважати мізерними, оскільки вірогідність значного зміцнення гривні майже відсутня, а от на випадок послаблення гривні значна позитивна різниця між активами та зобов’язаннями в іноземній валюті і є дієвим заходом щодо зменшення впливу ризику. При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.»