Національний банк України, керуючись пунктом 3 Додатка 3 до Постанови № 1991, переоформив чинні станом на 01.01.2024 ліцензії Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “БУСІН” на здійснення страхової діяльності на повний перелік всіх класів (ризиків у межах класів) прямого страхування та вхідного перестрахування, шляхом внесення запису до Державного реєстру фінансових установ.

Витяг із Державного реєстру фінансових установ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ – 19492371) здійснює діяльність у формі добровільного страхування відповідно до наступних ліцензій:

(Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №№469660 – 469669)

 • страхування повітряного транспорту (серія АВ №469664 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)(серія АВ №469666 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту)(серія АВ №469668 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування вантажів та багажу (серія АВ №469669 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування фінансових ризиків (серія АВ №469660 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного та водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажообігу) (серія АВ №469661 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)(серія АВ №469662 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування від нещасних випадків (серія АВ №469663 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (серія АВ №469665 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника)(серія АВ №469667 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л) .

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ – 19492371) здійснює діяльність у формі обов’язкового страхування відповідно до наступних ліцензій:

(Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №№469656 — 469659)

 • авіаційне страхування цивільної авіації (серія АВ №469656 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті (серія АВ №469657 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (серія АВ №469658 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);
 • страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (серія АВ №469659 від 10.06.2009, строк дії ліцензії: з 10.06.2009 безстроковий, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії: від 10.06.2009 № 286-л);

Правила страхування Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»:

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг

Скарги споживачів фінансових послуг приймаються безпосередньо АТ СК “БУСІН” за наступною адресою:

03110, м. Київ, вул. Преображенська, 23

понеділок – п’ятниця – 9:00 – 18:00 (без перерви), субота – неділя – вихідні

Контактний телефон: +380 44 245 62 17

e-mail: busin@busin.com.ua

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Національний банк України – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг

Контактний телефон: +380 44 527 37 82
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ

АТ СК “БУСІН” (код ЄДРПОУ – 19492371) включено до Державного реєстру фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України

Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Телефон: 0 800 505 240 Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45

Інформація про фінансову послугу (розмір страхових премій, тарифів), за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг

Відповідно до вимог частини 4 статті 16 Закону України «Про страхування» розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати, а також страховий тариф в обов’язковому порядку зазначаються в тексті договору страхування.

Базовий розмір страхових тарифів, а також система коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються при укладанні договору страхування, наведені: за добровільними видами страхування – в правилах страхування, за обов’язковими видами страхування (відповідно до статті 7 Закону України «Про страхування») – визначається Кабінетом Міністрів України у «Порядку і правилах» за конкретним видом обов’язкового страхування.

 Інформація про договір про надання фінансових послуг (послуг страхування)

а) Клієнт (Страхувальник) має право на відмову від договору страхування до моменту його фактичного підписання.

б) Заяви, анкети та інші документи, які надаються Клієнтом Страховику як намір на укладання договору страхування, не є зобов’язанням Страхувальника до укладання такого договору страхування. Клієнт має право відмовитися від договору страхування в будь-який момент до укладання такого Договору.

в) Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених Страховиком, обраних умов страхування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії договору обов’язкового страхування.

г) Відповідно до статті 28  Закону України «Про страхування» дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника.

Про намір достроково припинити дію договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життяза вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

ґ) Внесення змін та доповнень до договору можливе лише за взаємною письмовою згодою Страховика та Страхувальника. Відповідні зміни та доповнення оформлюються шляхом укладання додаткової угоди до договору страхування та підписуються Страховиком і Страхувальником.

д) Збільшення фіксованої процентної ставки (страхового тарифу) за договором страхування без письмової згоди клієнта (Страхувальника) неможливе. Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється лише шляхом укладення між Страхувальником та Страховиком додаткової угоди до договору страхування.

 Інформація про механізм захисту прав споживачів фінансових послуг (послуг страхування)

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

У випадку, якщо клієнт АТ СК «БУСІН» вважає, що з боку Страховика (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Страховика) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на подання скарги на ім’я Голови правління АТ СК «БУСІН» в будь-який з нижченаведених способів:

письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження АТ СК «БУСІН»: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 23;

– електронною поштою на адресу: busin@busin.com.ua.

У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань, кожен клієнт АТ СК «БУСІН» може звернутись зі скаргою до Національного банку України, а також до суду за захистом своїх прав.

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

На виконання вимог законодавства України, в  тому числі статті 30 Закону України «Про страхування» АТ СК «БУСІН» дотримується умов забезпечення платоспроможності, зокрема щодо вимог наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

Посилання на розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернетпредставництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень: bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

Інформація про черговість задоволення вимог споживачів за договорами страхування, які  можуть виникнути в разі визнання страховиком банкрутом (pdf, 107kb)