Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2011.pdf (295 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 18.03.2019 р.).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2012.pdf (519 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.

PDF

Завантажити файл:
 Zvit_2013.pdf (393 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2014.pdf (809 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2015.pdf (460 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2016.pdf (504 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 14.03.2016 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info.pdf (163 kb)

Інформація щодо проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 20.03.2017 р.

20.03.2017 р. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “БУСІН” (далі – Товариство) по питанню 8 порядку денного зборів прийнято рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумком діяльності Товариства у 2016 році. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення зборів, складає 23,043,360.00 грн. (двадцять три мільйони сорок три тисячі триста шістдесят гривень). Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає 94.44 грн. (дев’яносто чотири гривні сорок чотири копійки). Рішенням зборів встановлено, що Товариство здійснюватиме виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

27.03.2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення з питань виплати дивідендів. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановлено 11.04.2017. Виплата дивідендів здійснюватиметься протягом строку 11.04.2017-20.09.2017. Рішенням Наглядової ради передбачена можливість виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Рішенням Наглядової ради не встановлено дат виплат дивідендів у разі виплати дивідендів кількома частками.

27.02.2018 р. Інформація щодо проведення 30.03.2018 р. чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (399 kb)

PDF

Завантажити файл:
Довідка.pdf (66 kb)

PDF

Завантажити файл:
Перелік документів.pdf (146 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (148 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 04.04.2018 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info_2018.pdf (88 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2017.pdf (542 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб (розміщено 18.03.2019 р.)

PDF

Завантажити файл:
повідомлення.pdf (191 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

Завантажити файл:
повідомлення XML (2 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 18.03.2019 р.).

PDF

Завантажити файл:
повідомлення.pdf (145 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

Завантажити файл:
повідомлення XML (1 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

05.04.2019 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової  звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ  «БУСІН» за 2018 рік.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2018.pdf (317 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.

PDF

Завантажити файл:
annual_zvit_2018.pdf (864 kb)

03.02.2020 р. Інформація щодо проведення 19.02.2020 р. позачергових загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (385 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (88 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 20.03.2020 р.).

Завантажити файл:
Повідомлення.zip (956 kb)

Завантажити файл:
Звіт.zip (12 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 30.03.2021 р.).

Завантажити файл:
Повідомлення XML.zip (2 kb)

Завантажити файл:
special-info.pdf (2 mb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 20.03.2020 р.).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2011.pdf (295 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 18.03.2019 р.).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2012.pdf (519 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.

PDF

Завантажити файл:
 Zvit_2013.pdf (393 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2014.pdf (809 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2015.pdf (460 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2016.pdf (504 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 14.03.2016 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info.pdf (163 kb)

Інформація щодо проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 20.03.2017 р.

20.03.2017 р. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “БУСІН” (далі – Товариство) по питанню 8 порядку денного зборів прийнято рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумком діяльності Товариства у 2016 році. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення зборів, складає 23,043,360.00 грн. (двадцять три мільйони сорок три тисячі триста шістдесят гривень). Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає 94.44 грн. (дев’яносто чотири гривні сорок чотири копійки). Рішенням зборів встановлено, що Товариство здійснюватиме виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

27.03.2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення з питань виплати дивідендів. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановлено 11.04.2017. Виплата дивідендів здійснюватиметься протягом строку 11.04.2017-20.09.2017. Рішенням Наглядової ради передбачена можливість виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Рішенням Наглядової ради не встановлено дат виплат дивідендів у разі виплати дивідендів кількома частками.

27.02.2018 р. Інформація щодо проведення 30.03.2018 р. чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (399 kb)

PDF

Завантажити файл:
Довідка.pdf (66 kb)

PDF

Завантажити файл:
Перелік документів.pdf (146 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (148 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 04.04.2018 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info_2018.pdf (88 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2017.pdf (542 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб (розміщено 18.03.2019 р.)

PDF

Завантажити файл:
повідомлення.pdf (191 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

Завантажити файл:
повідомлення XML (2 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 18.03.2019 р.).

PDF

Завантажити файл:
повідомлення.pdf (145 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

Завантажити файл:
повідомлення XML (1 kb)

Завантажити файл:
підпис (3 kb)

Завантажити файл:
печатка (3 kb)

05.04.2019 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової  звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ  «БУСІН» за 2018 рік.

PDF

Завантажити файл:
Zvit_2018.pdf (317 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.

PDF

Завантажити файл:
annual_zvit_2018.pdf (864 kb)

03.02.2020 р. Інформація щодо проведення 19.02.2020 р. позачергових загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (385 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (88 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 20.03.2020 р.).

Завантажити файл:
Повідомлення.zip (956 kb)

Завантажити файл:
Звіт.zip (12 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік  (розміщено 30.04.2020 р.)

Завантажити файл:
Звіт.pdf (1039 kb)

Завантажити файл:
Звіт XML.zip (254 kb)

Завантажити файл:
печатка.zip (9 kb)

Завантажити файл:
печатка.zip (9 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  (розміщено 26.02.2021 р.)

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (1647 kb)

Завантажити файл:
Повідомлення XML.zip (2 kb)

26.02.2021 р. Інформація щодо проведення 15.03.2021 р. позачергових загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (1386 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (490 kb)

PDF

Завантажити файл:
Перелік документів.pdf (388 kb)

PDF

Завантажити файл:
Довідка 1.pdf (217 kb)

PDF

Завантажити файл:
Довідка 2.pdf (211 kb)

Завантажити файл:
Звіт XML.zip (254 kb)

26.02.2021 р. Інформація щодо проведення 29.03.2021 р. чергових загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (1952 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (1027 kb)

PDF

Завантажити файл:
Перелік документів.pdf (387 kb)

PDF

Завантажити файл:
Довідка 1.pdf (215 kb)

PDF

Завантажити файл:
Довідка 2.pdf (211 kb)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (розміщено 30.03.2021 р.).

Завантажити файл:
Повідомлення XML.zip (2 kb)

Завантажити файл:
Special-info.pdf (2 mb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік  (розміщено 28.04.2021 р.)

Завантажити файл:
Звіт.pdf (1234 kb)

Завантажити файл:
Звіт XML.zip (73 kb)

Завантажити файл:
підпис 1.zip (355 kb)

Завантажити файл:
підпис 2.zip (76 kb)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 р.

Завантажити файл:
Report.zip (544 kb)

21.01.2022 р. Інформація щодо проведення 07.02.2022 р. позачергових загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (1000 kb)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 р.

Завантажити файл:
Report.zip (62 kb)

28.04.2022 р. Інформація щодо проведення 30.05.2022 р. чергових загальних зборів акціонерів.

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (98 kb)

PDF

Завантажити файл:
Повідомлення.p7s.zip (97 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (38 kb)

PDF

Завантажити файл:
Проекти рішень.p7s.zip (41 kb)

PDF

Завантажити файл:
Перелік документів.pdf (20 kb)

PDF

Завантажити файл:
Перелік документів.p7s.zip (24 kb)

Форми бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів 30 травня 2022 р

PDF

Завантажити файл:
Звичайне голосування.pdf (269 kb)

Бюлетень для кумулятивного голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів 30 травня 2022 р

Інформація стосовно голосуючих акцій (для реєстрації акціонерів) – 30 травня 2022 р

Протокол річних (загальних) зборів акціонерів – 30 травня 2022 р

PDF

Завантажити файл:
Протокол.zip (302 kb)

Протоколи про підсумки голосування – 30 травня 2022 р

PDF

Завантажити файл:
Протоколи.zip (2 Mb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 14.10.2022 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info-2021 (235 kb)

PDF

Завантажити файл:
special-info-2021-1 (208 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 24.01.2023 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info-2023 (213 kb)

PDF

Завантажити файл:
special-info-2023.p7s.zip (208 kb)

 Протокол позачергових (загальних) зборів акціонерів від 24.01.2023

PDF

Завантажити файл:
Протокол.zip (186 kb)

Завантажити файл:
Протокол.p7s.zip (191 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 15.02.2023 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info-2023-1 (242 kb)

PDF

Завантажити файл:
special-info-2023-1.p7s.zip (241 kb)

28.02.2023р. Інформація щодо проведення 31.03.2023р. чергових загальні збори акціонерів

09.03.2023р. Додаткова інформація щодо проведення 31.03.2023р. чергових загальні збори акціонерів

Особлива інформація емітента цінних паперів від 13.03.2023 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info-2023-2 (227 kb)

PDF

Завантажити файл:
special-info-2023-2.asice.zip (226 kb)

20.03.2023р. Додаткова інформація щодо проведення 31.03.2023р. чергових загальні збори акціонерів

Додаткова інформація щодо проведення 31.03.2023р. чергових загальні збори акціонерів

 Протокол річних (загальних) зборів акціонерів від 31.03.2023

PDF

Завантажити файл:
Протокол.pdf (14 mb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 07.04.2023 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info-on officers (258 kb)

Завантажити файл:
special-info-on officers.p7s.zip (256 kb)

PDF

Завантажити файл:
special-info-on transactions (214 kb)

Завантажити файл:
special-info-on transactions.p7s.zip (214 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021-2022 роки (розміщено 16.05.2023 р.)

Завантажити файл:
report 2022.p7s.zip (476 kb)

Завантажити файл:
report 2021.p7s.zip (324 kb)

 Протокол позачергових (загальних) зборів акціонерів від 06.11.2023

PDF

Завантажити файл:
Протокол.pdf (167 kb)

Завантажити файл:
Протокол.p7s.zip (180 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 04.12.2023 р.

PDF

Завантажити файл:
special-info-termination-of-powers.pdf (199 kb)

Завантажити файл:
special-info-termination-of-powers.p7s.zip (199 kb)

08.12.2023р. Інформація щодо проведення 25.12.2023р. дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

PDF

Завантажити файл:
info-on-voting-shares-GM-on-25-12-23.pdf (271 kb)

PDF

Завантажити файл:
form-of-ballot-GM-on-25-12-23.pdf (369 kb)

PDF

Завантажити файл:
notification-of-GM-on-25-12-23.pdf (106 kb)

Завантажити файл:
notification-of-GM-on-25-12-23.p7s.zip (109 kb)

 Протокол позачергових (загальних) зборів акціонерів від 25.12.2023

PDF

Завантажити файл:
Протокол.pdf (143 kb)

Завантажити файл:
Протокол.p7s.zip (142 kb)

12.12.2023р. Інформація щодо проведення 12.01.2024р. дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

PDF

Завантажити файл:
notification-of-GM-on-12-01-24.pdf (182 kb)

Завантажити файл:
notification-of-GM-on-12-01-24.p7s.zip (175 kb)

Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2022 р.

Завантажити файл:
info-1-2022.p7s.zip (266 kb)

Завантажити файл:
Report-1-2022.p7s.zip (266 kb)

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2022 р.

Завантажити файл:
info-2-2022.p7s.zip (200 kb)

Завантажити файл:
Report-2-2022.p7s.zip (41 kb)

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2022 р.

Завантажити файл:
info-3-2022.p7s.zip (203 kb)

Завантажити файл:
Report-3-2022.p7s.zip (41 kb)

Проміжна інформація емітента за 4 квартал 2022 р.

Завантажити файл:
info-4-2022.p7s.zip (42 kb)

Завантажити файл:
Report-4-2022.p7s.zip (11 kb)

Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2023 р.

Завантажити файл:
info-1-2023.p7s.zip (205 kb)

Завантажити файл:
Report-1-2023.p7s.zip (37 kb)

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2023 р.

Завантажити файл:
info-2-2023.p7s.zip (202 kb)

Завантажити файл:
Report-2-2023.p7s.zip (37 kb)

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2023 р.

Завантажити файл:
info-3-2023.p7s.zip (202 kb)

Завантажити файл:
Report-3-2023.p7s.zip (37 kb)

12.01.2024р. Інформація щодо проведення 12.01.2024р. дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

25.01.2024р. Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери / сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

PDF

Завантажити файл:
special-information (157 kb)

Завантажити файл:
special-information.p7s.zip (152 kb)

Завантажити файл:
report.p7s.zip (8 kb)

Проміжна інформація емітента за 4 квартал 2023 р.

Завантажити файл:
info-4-2023.p7s.zip (44 kb)

Завантажити файл:
Report-4-2023.p7s.zip (10 kb)

25.03.2024р. Інформація щодо проведення 12.04.2024р. дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

29.03.2024р. Інформація щодо проведення 29.04.2024р. дистанційних загальних зборів акціонерів

03.05.2024р. Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери / сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

PDF

Завантажити файл:
special-information (150 kb)

Завантажити файл:
special-information.p7s.zip (145 kb)