1993 – 1997

В Україні починаються ринкові реформи, приватизація, формування фінансового та фондового ринків. Уряд приймає перший документ, направлений на створення ринку страхових послуг — «Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування», розробляється Повітряний Кодекс України. Створюється система державного нагляду над страховою діяльністю в Україні, створюється державний реєстр страховиків, проводиться ліцензування страхової діяльності.

 

17 лютого 1993 р. — дата офіційної реєстрації АСТ «БУСІН» (назва компанії «БУСІН» — створена від назв двох организацій-засновників: першої недержавної авіакомпанії «Бусол» та страхової компанії «Сінко»). АСТ «БУСІН» отримало ліцензію на здійснення страхової діяльності. Уставний фонд компанії складає в еквіваленті національної валюти — 5000,00 дол. США. Створюється Пул авіаційних страховиків України, ініціатором створення якого була наша компанія, розробляються норми авіаційного страхування та перестрахування. Налагоджуютьcя перші контакти АСТ «БУСІН» з міжнародним страховим ринком, підписується перша угода щодо факультативного перестрахування авіаційних ризиків з брокером Bowring Aviation групи Marsh & McLennan.

1998 -2000

Прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 1083 “Про порядок та умови проведення обов’язкового авіаційного страхування”. Наша компанія вносить пропозицію та працює над удосконаленням страхових нормативних документів України з метою їх максимальної адаптації до міжнародних норм авіаційного страхування.

 

В 2000 році АСТ “БУСІН” відновило дію Договору облігаторного перестрахування ризиків цивільної відповідальності авіаексплуатанта та вперше в Україні було укладено Договір перестрахування ризиків авіаційного каско на міжнародному ринку з компанією Marsh , Aviation Division.

 

Зареєстрований уставний фонд компанії на початок 2000 року вже складав 2 500 000,00 гривень (біля 500 000,00 Євро), зросли активи та підвищилась їх захищеність від очікуваних інфляційних процесів в Україні.

2001-2003

Трагічні події 11 вересня 2001 року “потрясли” світовий страховий ринок та призвели до затяжної кризи. Кінець року став серйозним випробовуванням для молодої української компанії, яке вона з честю витримала.

 

АСТ “БУСІН” продовжує вести активну роботу з підвищення рівня страхових послуг, поглиблюється диверсифікація портфеля ризиків компанії, наш колектив бере безпосередню участь у підготовці законодавчих документів з регулювання страхової діяльності та їх уніфікації з європейскими стандартами.

 

У червні 2002 року на загальних зборах акціонерного товариства прийнято рішення збільшити статутний фонд до 5 625 000,00 гривень (біля 1 100 000,00 Євро).

 

Рішенням Виконавчого Комітету IUAI (International Union of Aerospace Insurers, Міжнародного Об’єднання Авіаційних Страховиків) від 3 лютого 2003 року АСТ “БУСІН” стає першим та єдиним представником України в міжнародній організації, яка є основним координатором інтересів суб’єктів ринків страхування авіаційних та космічних ризиків.

2004-2006

Роки світових досягнень українців у різних сферах життєдіяльності – науці, мистецтві, спорті, великих політичних “потрясінь” в Україні.

 

АСТ “БУСІН” продовжує динамічно розвиватися, співробітники компанії активно працюють над розширенням кола страхувальників та збільшенням кількості страхових продуктів – досягнуто значного розвитку страхування наземного транспорту, активно розвиваються інші види страхування. АСТ “БУСІН” збільшило статутний фонд на 4 500 000,00 гривень, внаслідок чого рівень статутного фонду досягнув 10 125 000,00 гривень (біля 1 540 000,00 Євро), виконав таким чином вимоги законодавства відносно мінімального розміру сплаченого статутного фонду компанії. Рішення про випуск простих акцій було ухвалено на загальних зборах акціонерів, які пройшли 20 січня 2004 року, статутний фонд було збільшено за рахунок реінвестиції дивідендів.

Компанією укладено найбільший за обсягом в історії українського страхового ринку облігаторний Договір перестрахування відповідальності перед третіми особами, пасажирами, за вантаж, багаж та пошту на міжнародному страховому ринку, а також Договір облігаторного перестрахування ризиків авіаційного КАСКО. В наших Договорах задіяні такі всесвітньовідомі лідери страхування, а також десятки синдикатів Lloyd’s. Такі договірні відносини є свідченням високої довіри світових страховиків, реальної інтеграції в міжнародний страховий ринок та підтвердженням професійності української страхової компанії.

 

За вагомий внесок у формування та розвиток вітчизняного ринку авіаційного страхування АСТ “БУСІН” було визнано Лауреатом Національної Програми “Український Фінансовий Олімп” з присудженням одноіменної Премії в номінації “Авіаційне страхування”.

Українське керівництво взяло курс на євроінтеграцію, найближчим часом планується вступ нашої країни до Світової організації торгівлі (СОТ), проходить підготовчий процес відповідності національного регулятивного режиму міжнародним нормам.

 

В 2006 році поновлено дію облігаторних Договорів перестрахування на 2007 рік, удосконалюється робота компанії в різних сферах, ми виграли тендер на комплексне страхування ризиків авіакомпанії “АЕРОСВІТ” – флагмана українських авіаперевезень.

 

Аналіз фінансових показників діяльності компанії дає можливість стверджувати, що АСТ “БУСІН” продовжує посідати провідні позиції на українському страховому ринку та з натхненням вступає у 2007 рік.

2007-2009

Страхова компанія «БУСІН», як і завжди, продовжує бездоганно виконувати взяті на себе зобов’язання перед клієнтами та партнерами-перестраховиками. Щорічно поновлюється на міжнародному страховому ринку облігаторний Договір перестрахування відповідальності перед третіми особами, пасажирами, за вантаж, багаж та пошту, а також Договір перестрахування ризиків авіаційного КАСКО. За 2007-2009 роки клієнтам компанії сплачено страхових відшкодувань на загальну суму майже 15 млн. гривень.

 

За результатами 2007 року досягнуто значних успіхів у диверсифікації портфелю страхових продуктів компанії: більше, ніж на 100% виріс портфель ризиків автомобільного страхування та на 135% майнового страхування, розпочато реалізацію програми страхування фінансових ризиків з банками та лізинговими компаніями.

У 2008 році основну увагу було приділено диверсифікації портфелю страхових продуктів, тому майже 20% страхових послуг було надано з майнового та автомобільного страхування, страхування фінансових ризиків та ризиків відповідальності операторів ядерних установок у рамках активної участі компанії в Ядерному страховому пулі. На загальних зборах акціонерів у 2008 році було прийнято рішення про збільшення статутного фонду компанії до 24 400 тис. гривень.

 

Незважаючи на світову фінансову кризу та обвал страхового ринку АТ СК «БУСІН» вдалося у 2009 році зберегти лідируючі позиції на вітчизняному страховому ринку та досягти суттєвого приросту бізнесу завдяки розширенню клієнтської бази, впровадженню нових страхових продуктів і адекватної політики керівництва компанії в області маркетингу.

 

Українське рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг» у 2007-2008 роках підтверджувало рейтинг АТ «СК «БУСІН» на рівні “а+” (еквівалент рейтингу “uaA+” за національною шкалою), а у 2009 році підвищило рейтинг надійності до рівня аа (еквівалент “uаАА” за національною шкалою). Рівень оцінки “аа” означає дуже високу вирогіднсть того, що компанія встоїть під впливом негативних факторів у майбутньому.

 

Достовірність фінансових результатів АТ СК «БУСІН» згідно міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) щорічно підтверджується аудиторською компанією BDO Balance Audit .

2010-2012

Незважаючи на негативний вплив фінансової кризи на страховий ринок компанія залишається лідером авіаційного страхування в Україні та водночас активно працює над розробкою нових продуктів. Впроваджуються послуги з комплексного страхування банків та відповідальності директорів, збільшуються обсяги продажів за агентськими договорами полісів цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

 

АТ СК «БУСІН» також посідає провідні позиції по вхідному перестрахуванню на українському страховому ринку, приймаючи на власне утримання та у ретроцесію за облігаторними Договорами перестрахування ризики провідних вітчизняних та закордонних страховиків.

 

Продовжується реалізація стратегії інтеграції до міжнародного страхового ринку – поновлюються облігаторні Договори перестрахування, керівництво та менеджери приймають активну участь в профільних конференціях та семінарах по всьому світу. Достовірність фінансових результатів у 2010 році підтверджено аудиторською компанією BDO LLC згідно міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

 

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» у 2010 році підтвердило рейтинг надійності страхової компанії «БУСІН» за власною шкалою на рівні аа (еквівалент в національній шкалі – uaAА). Рейтинг надійності страховика за міжнародною шкалою складає ВВВ (хороший рівень надійності).

У травні 2011 року Верховною Радою України прийнято новий Повітряний Кодекс. АТ СК «БУСІН» прийматиме безпосередню участь в обговорені та розробці змін до діючих нормативних актів, які стосуються обов’язкового авіаційного страхування.