20 березня 2017 р. відбулися чергові загальні збори акціонерів АТ СК “БУСІН”, на яких були заслухані звіти Правління та Наглядової ради акціонерів товариства, розглянуті результати фінансово-господарської діяльності компанії у 2016 році. Правлінням прийнято рішення про збільшення статутного фонду компанії з 49 158,70 до 73 200,00 тис. грн.

За результатами діяльності компанії у 2016 році надходження страхових премій склали 170 053,5 тис. грн. Страхових відшкодувань у звітному періоді було сплачено на загальну суму 5 137,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 року активи АТ СК “БУСІН” нараховують 263 309,4 тис. грн., фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) компанії складає 112 364,90 (при нормативному запасі платоспроможності 21 743,8).

Податків та зборів за минулий рік сплачено компанією на суму більше 31 500 тис. грн.

Достовірність фінансових результатів діяльності компанії за 2016 рік підтверджується аудиторською компанією BDO LLC згідно міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).