Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою КМУ №913 від 07.12.2016р., на підставі Наказу Державіаслужби №21 від 17.01.2017р. АТ СК “БУСІН” було зареєстроване в Державіаслужбі та занесене до Реєстру страховиків.