Національний банк України, керуючись пунктом 3 Додатка 3 до Постанови № 1991, переоформив 07.05.2024чинні станом на 01.01.2024 ліцензії Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “БУСІН” на здійснення страхової діяльності на повний перелік всіх класів (ризиків у межах класів) прямого страхування та вхідного перестрахування, шляхом внесення запису до Державного реєстру фінансових установ.