31 березня 2023 р. відбулися чергові загальні збори акціонерів АТ СК “БУСІН”, на яких були заслухані звіти Правління та Наглядової ради акціонерів товариства, розглянуті результати фінансово-господарської діяльності компанії у 2022 році.

Станом на 01.01.2023 року активи компанії нараховують 611 635,5 тис. грн. За результатами діяльності компанії у 2022 році надходження страхових премій склали 328 123,5 тис. грн. Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) – 201 030,50 (при нормативному запасі платоспроможності 39 533,20).

Правлінням прийнято рішення про збільшення статутного капіталу компанії з 73 200,00 до 122 000,00 тис. грн.

Рішенням загальних зборів акціонерів відбулись  зміни у керівництві компанії – Непочатова Олександра Євгенійовича обрано на посаду Голови Правління, Конюшенка Максима Володимировича обрано на посаду члена Правління – виконавчого директора.