Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 р.

Завантажити файл:
Zvit_2011.pdf (295 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 р.

Завантажити файл:
Zvit_2012.pdf (519 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.

Завантажити файл:
 Zvit_2013.pdf (393 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.

Завантажити файл:
Zvit_2014.pdf (809 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

Завантажити файл:
Zvit_2015.pdf (460 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.

Завантажити файл:
Zvit_2016.pdf (504 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 14.03.2016 р.

Завантажити файл:
special-info.pdf (163 kb)

Інформація щодо проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів 20.03.2017 р.

20.03.2017 р. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “БУСІН” (далі – Товариство) по питанню 8 порядку денного зборів прийнято рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумком діяльності Товариства у 2016 році. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення зборів, складає 23,043,360.00 грн. (двадцять три мільйони сорок три тисячі триста шістдесят гривень). Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає 94.44 грн. (дев’яносто чотири гривні сорок чотири копійки). Рішенням зборів встановлено, що Товариство здійснюватиме виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

27.03.2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення з питань виплати дивідендів. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановлено 11.04.2017. Виплата дивідендів здійснюватиметься протягом строку 11.04.2017-20.09.2017. Рішенням Наглядової ради передбачена можливість виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Рішенням Наглядової ради не встановлено дат виплат дивідендів у разі виплати дивідендів кількома частками.

27.02.2018 р. Інформація щодо проведення 30.03.2018 р. чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

Завантажити файл:
Повідомлення.pdf (399 kb)

Завантажити файл:
Довідка.pdf (66 kb)

Завантажити файл:
Перелік документів.pdf (146 kb)

Завантажити файл:
Проекти рішень.pdf (148 kb)

Особлива інформація емітента цінних паперів від 04.04.2018 р.

Завантажити файл:
special-info_2018.pdf (88 kb)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.

Завантажити файл:
Zvit_2017.pdf (542 kb)